Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Veituls Jezups  (1845 Biržu draudzes (tagad Rugāju pagasta) Kanepīnes ciemā -?) – rokraksta grāmatniecības darbinieks.

Dzimis zemnieku ģimenē. Tautskolā apguvis rakstītprasmi kirillicas burtiem, bet lasīt un rakstīt ar latīņu burtiem iemācījies pašmācībā. Dienējis Krievijas armijā. Pēc tam bijis saimnieks,  zemes īpašnieks (22 ha) dzimtajā ciemā Kanepīnē, pratis galdnieka darbus,  sešu bērnu tēvs.

Drukas aizlieguma laikā nodarbojies ar garīgu tekstu pārrakstīšanu latgaliešu rakstu valodā. Saglabājusies viņa rakstīta burtnīca ar katoļu  baznīcas dziesmām gavēņa laikā un Ziemassvētkos, burtnīcas apjoms 20 lapaspuses. Tā datēta ar 1878. gadu un ir ar rakstītāja parakstu: ”Jezups Joņa dāls Veituls no Balvu kantora Bēržu draudzes Kanepīnes cīma”. Burtnīca pašlaik glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, šifrs RXA157,100..

Lit.: Kalvāne, Skaidrīte. Par dažām drukas aizlieguma laika burtnīcām. Raksti. Tiešsaiste. Skatīts 15.02.2019. Pieejams: journals.ru.lv/index.php/LATG/article/download/1655/1477

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.