Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Eks (Eck, von Eyken, Meck) Johans (  ? – pirms 1552) - vācu tautības luterāņu garīdznieks Rīgas latviešu Jēkaba draudzē, izveidojis rokraksta  grāmatas.

Studējis Rostokas universitātē (?), baznīcas amatos Rīgā kopš 1525, arī latviešu alusnesēju amata rakstvedis 30. gados. Būdams Jēkaba baznīcas virsmācītājs, starp 1535-1540, visiespējamāk ap 1537 rediģējis un sakopojis stabilā krājumā latviešu dievkalpojumu tekstus (dziesmas, katehismu, perikopes) - t. s. Jēkaba  baznīcas rokasgrāmatu, kas vairākreiz pārrakstīta un izmantota par pamatu šo tekstu vēlākajiem izdevumiem.

Lit.:  Arbusow L. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland.. 1.Hälfte In.:  Leipzig ; Riga,1919; Straubergs J. 1615.gada dziesmu hronoloģija.  Izglītības  Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 12, 1934.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.