Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ēverss Gusts (1787 22. okt. (2. nov.) Mēdzūlas Gravasmuižas Vērmjos – 1851 Viļķenu Jesparos) - nomas saimnieks, hernhūtiešu brāļu draudžu darbinieks, rokraksta grāmatu rakstītājs.

l845-1849 rokraksta grāmatā sakopojis hernhūtiešu  literatūras krājumu (tagad LNB R X 35, 3, 2), acīmredzot paša dibinātā Jesparu saiešanas nama vajadzībām. 1849-1851 ar roku pārrakstījis trijos eksemplāros. J. Pulana pretmuižniecisko apceri “Stāsts tās latviešu tautas .. no G. Merkel pārtulkots”, kas  sacerēts  starp 1800-1820 (tagad Ljas  Vēstures muzejā VN 10515, LNB  R X 1, 7, 7  un  LAB  R “Pulans J. I”).

Lit.: Apīnis A. Par kādu čaklu spalvasvīru. Grāmata,  Nr.9, 1991.

Av.: LVVA 6734.f. 1.apr., 16. l. 116. lpp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.