Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Firkss (Fircks) Augusts (August Friedrich Magnus, 1756 – 1830 7. (19.) jūn. Jelgavā) - muižnieks, Kurzemes hercogistes, vēlāk guberņas administrācijas amatvīrs, grāmatu izplatītājs, cenzors.

1775 studējis Leipcigas universitātē. 1796-1797 Kurzemes Zemes virstiesas  asesors. 1798-1818 Piltenes apgabala landrāts, 1818-1830 Kurzemes Virshoftiesas kanclers un prezidents. Kurzemes Konsistorijas loceklis.

1806 izplatījis Neredzīgā Indriķa “Dziesmas” (10 eks.), “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu” (20 eks.) Konsistorijas uzdevumā cenzējis J. Ēvalda „Kristīgu dziesmu” (1828).

Av.: Gen.Handb. Kurl.I, S.85.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.