Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fišers (Fischer) Jakobs Benjamīns (1684 Rīgā –  1744 23. nov. (4. dec.) turpat) – vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izdošanas organizētājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1692–1699 mācījies Rīgas Licejā, kopš 1701 studējis Halles universitātē teoloģiju. 1711 virsmācītājs Burtniekos, līdztekus 1711–1719 Dikļos, 1734–1736 Rīgas apriņķa 1. un 2. d. prāvests.1736–1744 Vidzemes ģenerālsuperintendents.

Kopā ar Kurzemes un Zemgales superintendentu A. Grēvenu organizējis latviešu Bībeles 2. izdevumu “Biblia..” (1739) : Vidzemes mācītāju vidū izraudzījis teksta revidentus, gādājis par subskripciju.

Av.: Ādamovičs 318.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.