Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

.

Frēlihs (Frölich) Gotlobs Kristiāns (1731 Rīgā – l786 12. (23.) martā turpat) – vācu tautības grāmatu iespiedējs un  tirgotājs.

Dzimis grāmatu iespiedēja Z. L. Frēliha^ ģimenē. Studējis 1749 Jēnas universitātē, kopš 1750 Leipcigas universitātē jurisprudenci. Pēc tēva nāves 1763 pieņemts  par Rīgas pilsētas tipogrāfu. Pieņemšanas rakstā minētas 2 spiedes, pienākums algor burtlici un 3 iespiedējzeļļus, tiesība par saviem līdzekļiem izdot baznīcas un skolas literatūru, atalgojums 100 dālderu gadā  un atbrīvojums no nodevām. Saņēmis Krievijas senāta apstiprinājumu tēva privilēģijai. 1763 no pils. nopircis spiest. namu Krāmu ielā, Tirgoņu ielas stūrī , bet 1774 tas pārdots vairāksolīšanā. 1767 iegādājies trešo spiedi. Pēc tam spiestuves iekārta novecoja, F. vairs nespēja apmierināt visas vajadzības, lielie iespiedumi kavējās. Vācu valodā apgādājis luterāņu dziesmu un lūgsnu grāmatu, reliģisku un praktisku literatūru, kalendārus, personālus svinību sacerējumus, kopš 1761 avīzi “Rigische Anzeigen” ar pielikumu “Gelehrte Beiträge”(1761–1767), kopš 1778 – “Rigische politische Zeitung”.

Latviešu valodā iespiedis un apgādājis Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatu vairākās daļās, dziesmu un lūgsnu grāmatu arī atsevišķi, K. D. Lenca^ “Sprediķu grāmatu”(1–2, 1764–1767), ābeci, vairākus oficiālus iespiedumus, kopskaitā ap 50 iespieddarbu.

Lit. : Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkust in Riga 1588–1888.  R., 1890.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.