Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kalanka Oto (#1885––1914) – grāmatu iespiedējs.

Piederējusi spiestuve un grāmatu veikals Jēkabpilī Lielajā ielā 270 un 271. No 1892 spiestuvi vadījis K. Kalanka^, pēc viņa līdz 1914 Frīdrihs Kalanka. 1909 minēts spiestuves nosaukums „Kalankas mantinieki”. 1909 uzņēmumam iegādāta ātrspiede. 1914 Frīdrihs Kalanka kā Vācijas pavalstnieks izsūtīts uz Samaru, atļauju turpināt uzņēmumu saņēmusi viņa sieva Erna Kalanka (dz. Paulīna, agrāk Kuldīgas sīkpilsone).

Latviešu valodā K. iespiedis dažādus lietišķus tekstus: statūtus, noteikumus u. tml.

Av.: LVVA 412.f., 4. apr., 1179. l., 16. lp.; 1180.l., 57. un 63. lp.; 1181.l., 587. lp. Kurzemes adrešu grām. 1892–1912.

 L.Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.