Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fromholds – Treijs (Treu , Trey) , Bruno (* 1823. 10. (22.)  dec. Rīgā – 30. janv. (11. febr.).  1897 Apukalnā) –  vācu tautības luterāņu mācītājs un skolu pārraugs, maksas  bibliotēkas dibinātājs.

 1835 -1841 mācījies Rīgas guberņas ģimnāzijā. 1841 - 1845 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1849 - 1897  mācītājs Apukalna draudzē.

19. gs. 70. gados ierīkojis publisku bibliotēku Apukalna draudzē, kur  devis lasīt grāmatas par 10 kapeikām gada maksas. Bibliotēka darbojusies neilgu laiku.

Av.: LNB RAX Ozoliņu f.  77, N 40.

V. Stikāne

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.