Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Furkels (Furkel) Heinrihs Gustavs (1799 – 1859) - Vidzemes hernhūtiešu vācu tautības prezbiteris, Jaunveļķu distrihta diakons, rokraksta grāmatas rakstītājs un hernhūtiešu literatūras apgādātājs, grāmatu izplatītājs.

l8ll-1820  mācījies Vācijas hernhūtiešu mācībiestādēs, pēc tam pedagogs līdzīgās iestādēs, draudzes darbinieks Zeistā (Holandē) un Hernhūtē (Vācijā). Kopš l835 Vidzemē.

Jaunveļķos norakstījis hernhūtiešu literatūru (tagad  LNB R  X 35), organizējis šo rokraksta grāmatu cirkulāciju  sava distrihta draudzē. Organizējis vairāku desmitu hernhūtiešu runu (l835-1839), G. H. Loskīla “Garīgu dziesmu” un “Liturģiju”(atkārtoti iespiedis 1840, 1841, 1843, 1847, 1848, 1851, 1853) u. c. hernhūtiešu grāmatu izdošanu J. F. Stefenhāgena un dēla spiestuvē Jelgavā. 1843 kā atkalpārdevējs piedalījies K. Kaktiņa^  grāmatu izplatīšanas pasākumā.

Av.: LVVA 4060 f., l.apr., 330.l. 2.d.,347., 351. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.