Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Gincels (Güntzel) Johans (? – pirms 1706 Jelgavā?) – vācu tautības grāmatu tirgotājs un apgādātājs, tirgotājs.

Darbojies Jelgavā. 1675 Kurzemes hercogs Jēkabs atbrīvojis G. no pilsētas jurisdikcijas un nastām, 1676 izsniedzis privilēģiju, ko nākamie hercogi apstiprinājuši 1686, 1699. Par saviem līdzekļiem vācu valodā apgādājis dažas grāmatas un vairākus Kurzemes kalendāra gadagājumus.

Kā apgādātājs atzīmēts G. M. Nellera^ iespiestajā G. Manceļa latviešu sprediķu grāmatas 2. izdevumā “Lang-gewüņschte Lettische Postill” (1-3, 1699).

G. darbu tirdzniecībā un vācu kalendāra izdošanā turpinājis viņa dēls Krievijas armijas leitnants Gotfrīds Gincels.

Av.: LNB R X 110, 1, 2 I

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.