Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grāmanis (Grahmann)  Luijs  (? Leipcigā – 1877 2. (14.) jūn. Rīgā) – vācu tautības burtlicis.

Darbu sācis 1827. Strādājis Rīgā V. F. Hekera^ uzņēmumā.

Iespējams, tur darbojies arī latviešu grāmatu ražošanā.

Av.: LVVA 4011. f., 1. apr., 1993. l., 80., 81. lp. [Friedrich S.] Reimchronik.., S.6.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.