Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grenctāls Ervīns (Ludviga d., #1914) – spiestuves darbinieks.

Jelgavas sīkpilsonis, dzīvojis Rīgā Dzirnavu  ielā 63, dz. 16.

1914 decembrī lūdz apstiprināt viņu par Vācijas pilsoņa Ernsta Vulfinga tipogrāfijas Minsterejas ielā pārzini.

Av.: LVVA 3. f., 3. apr., 54. l., 463.– 465. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.