Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grēvens (Gräven) Aleksandrs (1679 13. aug. (j. st.) Salgalē – 1746 26. aug. (j. st.),  – vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izdošanas organizētājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. Mājmācība, Bauskas un Jelgavas pilsētas skola, 1695–1698 studējis Kēnigsbergas universitātētē. 1699–1710 mācītājs Codē, 1711–1712 Salgalē, 1713–1717 Sēlpils un Sunākstes draudzē. Kopš 1717 Jelgavas vācu draudzes mācītājs, Kurzemes un Zemgales superintendents un skolu inspektors. Kā superintendents rūpējies par grāmatniecības attīstību. 1722–1727 realizējis četrdaļīgas latviešu luterāņu baznīcas rokasgr. iespiešanu Jelgavā.: rediģējis iepriekšējos H. Adolfija lūgsnu grāmatas un M. Lutera katehisma izdevumu (abi 1722), sastādījis  “Jelgavas jaunu in pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu..“ ar vairāk nekā 20 autoru dziesmām un sarakstījis luterāņu agendu “Jauna latviešu baznīcas kungu grāmata“ (abas l727). Šo rokasgr.,  rediģētu un papildinātu,  atkārtoti laidis klajā  1744 J. H. Hartunga^ spiestuvē Kēnigsbergā, sagādājot tam naudas līdzekļus (Kurzemes Hercogistes padomes aizdevums, prenumerācija). Kopā ar Vidzemes ģenerālsuperintendentu J. B. Fišeru^  organizējis Bībeles 2. izdevumu “Biblia.. “ (1739): Kurzemes un Zemgales mācītāju vidū izraudzījis teksta revidentus, no Kurzemes un Zemgales hercoga Ernsta Johana Johana panācis šo darbinieku atalgošanu un bezmaksas pastu posmā Rīga–Klaipēda, gādājis par prenumerāciju Kurzemes baznīcās.  Atkārtotam izdevumam sagatavojis G. Manceļa sprediķu grāmatu, nodevis to spiestuvei Kēnigsbergā, iespiešanas uzraudzību pabeidza G. pēctecis amatā J. Baumanis^.

Lit. : Hesselberg J. F. Denckmal der Ehrerbietung und Liebe, Den weiland Hochehrwürdigen und Hochgelehrten Herrn .. Alexander Gräven..  Königsberg, 1747.

Il.: Grav. portr. No: Hesselberg J. F. Denckmal.. - Königsberg, 1747. - Frontisp.

S.Šiško

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.