Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grīnbergs Kārlis (#1878–1924?) – burtlicis.

Darbu sācis 1878. Strādājis Rīgā brāļu Bušu^, A. Šnākenburga^, 1884 R. Rīca^  uzņēmumā. 

Av.: Friedrichs, S. 127. Rig. Adreßbücher 1893–1924.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.