Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grīntāls Dāvis (arī Dāvids, 1829 Urgā – 1904 4. (17.) jūl. Rīgā) - sabiedrisks darbinieks, jaunlatviešu atbalstītājs, hernhūtiešu brāļu draudzes loceklis, rokraksta grāmatu rakstītājs, ,Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrības un bibliotēkas dibinātājs.

19. gs.  40. gados dārznieks Urgas muižā, 50. un 60. gados - Sanktpēterburgā. Apbedīts Rīgas Mārtiņa kapos. 

Sākot ar l845 Urgā, pēc tam Rīgā, līdz 1864 Sanktpēterburgā rokr. gr-tā sakop. hernhūtiešu dziesmu un svinību veltījumu krāj. “Garīgas peršiņas” (kopija tagad LNB R  X 35, 3, 4). 1862 (atļauja 1863)  kopā ar K. Valdemāru^  Sanktpēterburgā noorganizējis Latviešu lasīšanas biedrību ar bibliotēku un lasītavu, tās naktsmītnē  uzņēma iebraucējus no Latvijas, palīdzot viņiem nodibināt kontaktus ar jaunlatviešiem.

Lit.: Grīntāls D. Pateicība un ziņa. Pēterburgas Avīzes.  Nr.1, 1864. ; Dāvids Grünthals +  Rīgas Avīze.  Nr. 149,  1904.; Grīntāls D. Kā gājis priekš 100 gadiem VidzemēJūrnieks.  Nr. 39, 1910.  

Il.: portrets, RLMVM inv. nr. 89934, Latv. vēst. F1/4; portr. (labs) l863. g. LVVA 762.  f. 1. apr. 17. l. 4. lp.

  A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.