Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Leimanis Jānis (1876 Sātiņu (vēlāk Zirņu) pag. Kalna Ģiezēnos – 1919 ceļā no Saldus uz Jelgavu) –  grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Izglītību ieguvis pašmācībā. Ap 1900 pārcēlies uz dzīvi Rīgā.  Aktīvi propagandējis revolucionārus uzskatus un Latvijas neatkarības ideju. 1918–1919 dzīvojis Liepājā, izplatījis pilsētā  un tās apkārtnē  Latvijas neatkarības propagandai veltītu aģitācijas literatūru. 1919 Saldū vācieši L.apcietinājuši, pa ceļam no Saldus uz Jelgavu nošauts.

Izdevējdarbību uzsācis 1904 Rīgā, aktīvākais dabības posms 1904–1907. Par revolucionāra satura grāmatu apgādāšanu 1908 gadā izcietis cietumsodu. 1909 piespriests cietumsods par brošūras “Darbs” (1907) izdošanu, taču no soda izpildes atbrīvots. Tiesas procesu un apcietinājumu dēļ 1908–1910 izdevējdabība apsīkusi.

Līdz 1914 apgādājis 26 revolucionāra satura, t. sk., vairākus aizliegtus, izdevumus (rakstu krājums “Darbs” J. Raiņa redakcijā (1905), “Darba kalendārs 1907.gadam (1906). Laidis klajā J. Asara darbus “Patiesība un meli rakstniecībā un dzīvē” (1904), “Māksla un tikumība” (1907), J. Asara un V. Dermaņa “Ko Andrievs Niedra mums sludina” (1905), A. Guadognoli satīrisko dzeju J. Asara tulkojumā, Aspazijas, E. Treimaņa, J. Raiņa darbus, J. Celma , J. Kreicberga, G. Bunges publicistiskus apcerējumus. Sastādījis un izdevis alegorisku revolūcijas tēlojumu krājumus “Slāpes” (pēc E. Belamija darbu motīviem 1905) un “Uzvara (1905), dzejas krājumu “Nākotnes skaņas” (1905).

1906 Rīgā Dzirnavu ielā 101 atvēris grāmatu veikalu ar lasāmbibliotēku. Saņēmis kolportiera atļauju grāmatu tirdzniecībai Vidzemē. 1919 apr. vācu puča laikā izplatījis Pagaidu valdības uzsaukumus.

 Lit.: Ampermanis J. Aizmirstais patriots. Brīvā Zeme. Nr. 259, 1912, 14. nov., 4. lpp.

Av.: [Veikala atļauja.] Balss, Nr. 208, 1906. [Par tiesas procesu pret viņu], Latvija, Nr. 209 (1909). LVVA 12. f., 1. apr., 28. l., 246. lp., 3. f., 3. apr., 8. l., 335.–337. lp.

Portr.: Oriģinālzīmējums grām : Вебб С. и Б. Теория.. 2.sēj. (eks. LNB K2/1888, priekšlp.).

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.