Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hallarte  (Hallart) , Magdalēna Elizabete (1683 4.jūl. (j.st.) Beļavas muižā – 1750 18. (29.) janv. Valmiermuižā) - muižu nomas īpašniece, hernhūtiešu kustības atbalstītāja, hernhūtiešu literatūras apgādātāja un izplatītāja.

Uzturējusi kontaktus ar Vācijas vadošajiem piētisma un hernhūtisma darbiniekiem. Valmiermuižā nodibinājusi hernhūtiešu skolotāju semināru latviešiem (1738-1743).

Finansējusi un organizējusi pirmo nozīmīgāko hernhūtiešu izdevumu latviešu valodā - “Kādas izlasītas garīgas jaukas dziesmas” (Rēvelē  J. J. Kēlera spiestuvē 1742 otrā paplašinātā izdevumā) - t. s. “orta grāmatu”. Tā izplatīšanai iekārtojusi noliktavu Valmiermuižā un izplatīšanā iesaistījusi savu dzimtcilvēku kalēju Ķīša Pēteri^ mācītājus F. B. Blaufūsu^ , J. F. Zīlmani^ u. c.

Lit.: Ādamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710-1740 . - R.,1933.

Il.: Portr. // Enzeliņš H. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. - Valmiera, l932. - 141.  lpp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.