Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hartknohs (Hartknoch) Johans Frīdrihs (1740 28. sept. (j. st.) Goldapā (Austrumprūsijā) – 1789  1. (12.) apr. Rīgā – vācu taut. gr. tirgot. un apgād.

 Dzimis  mūziķa ģimenē. 1755 studējis Kēnigsbergas universitātē jurisprudenci, 1756 – teoloģiju. Kēnigsbergā tirgoņa, pedagoga palīgs, privātskolotājs. 1759 brīvmūrnieks. 1761 grāmatu tirgotājs J. J. Kantera palīgs. 1762 Kantera filiāles vadītājs Jelgavā. Kopā ar J. F. Hincu^ filiāli nopircis l763. Uz Rīgu pārcēlies 1765. Saņēmis finansiālu atbalstu no šejienes tirgoņu Bērensu dzimtas. Kopš 1762 apgādājis apgaismes garā ieturētu literatūru vācu valodā  – J. G. Herdera, I. Kanta, J. G. Hāmaņa darbus, dažus Baltijas apgaismotāju sacerējumus. Izvērsis plašu grāmatu tirdzniecību, kontaktus ar  Sanktpēterburgas Zinātņu akadēmiju, krievu apgādātāju N. Novikovu. Rīgas rāte un ģenerālgubernators neatļāva otras spiestuves atvēršanu pilsētā, tāpēc H. sava agāda grāmatu iespiešanu pasūtināja Leipcigā, Berlīnē, arī Rīgas pilsētas spiestuvē un J. F. Stefenhāgena tipogrāfijā Jelgavā. Apbedīts Rīgā Pētera un Doma draudzes vecajos kapos. Uzņēmumu mantoja H. dēls Johans Frīdrihs Hartknohs (1768–1819)^. Tas pastāvēja līdz  l879.

Latviešu valodā  apgādājis Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatu ar vairākām daļām un vairākiem papildmetieniem: 1784 pēc vienošanās ar G. K. Frēlihu^, 1787 – pārkāpjot tā privilēģiju. Tāpēc H. dēlam radās konflikts ar Frēliha mantinieku J. K. D. Milleru^.

Lit. : Poelchau A. Der Verlag von Johann Friedrich Hartknoch, Buchhändler und Verleger.  R., 1918; Lācis M. Baltijas ievērojamākā izdevniecība XVIII gs. LPSR ZA Vēstis.  Nr. 8, 1974. ; Rietz H. Materialy biograficzne dotyczace wlascicieli firmy wydawniczej i ksiegarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763–1879. No: Acta Universitatis  Nicolai Copernici.  1985,  Zeszyt 158.

Il.: Siluetportrets grām. : Apīnis A. Latviešu grāmatniecība. - R., l977.

                                        A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.