Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hartknohs (Hartknoch) Johans Frīdrihs (1768 27. jūl. (7. aug.) Rīgā – 1819 Leipcigā?)  – vācu tautības grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

 Dzimis grāmatu tirgotājs un apgādātājs J. F. Hartknoha (1740–1789)^ ģimenē, tur ieguvis izglītību.  Darbībā turpinājis tēva aizsākto virzienu. Pēc nesaskaņām ar Rīgas Cenzūras pārvaldi 1797 arestēts. 1798 pārcēlies uz Vāciju pats, 1799 apgādu pārcēlis uz Leipcigu. Rīgas veikalu 1800 pārdevis K. G. Hartmanim.

1790 no J. F. Stefenhāgena^ atpircis G. F. Stendera “Lettisches Lexicon” izdošanas tiesības (laidis klajā 1791). Latviešu valodā, pārkāpjot J. K. D. Millera^  privilēģiju, apgādājis Bībeles 3. izdevumu (1794, iespiests J. G. I. Breitkopfa spiestuvē Leipcigā), kā arī Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatas daļu papildmetienus (1794, iespiesti J. F. Stefenhāgena spiestuvē Jelgavā).

Lit. : Poelchau A. Der Verlag von Johann Friedrich Hartknoch, Buchhändler und Verleger.  R., 1918; Lācis M. Baltijas ievērojamākā izdevniecība XVIII gs. LPSR ZA Vēstis,  Nr. 8, 1974.; Rietz H. Materialy biograficzne dotyczace wlascicieli firmy wydawniczej i ksiegarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763–1879.  Acta Universitatis  Nicolai Copernici,  1985, Zeszyt 158.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.