Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hilners (Hillner) Johans Zāmuels ( 1754 17. janv. (j. st.) Kēnigsbergā – 1835 2.(14.) dec.) - vācu tautības luterāņu mācītājs,  literāts, grāmatu izplatītājs.

Dzimis mācībiestādes uzrauga ģimenē. 1770-1772 studējis Kēnigsbergas universitātē. No 1774 mājskolotājs Kurzemē. 1783-1835 Popes un Rindas draudzes mācītājs, kopš 1813 Piltenes diecēzes prāvests, 1827-1833 Piltenes superintendents. Savas draudzes vajadzībām pārstrādājis V. G. Beitlera katehismu “Tie gabali tās kristīgas mācības” (1796, 1818) .

1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu” (161 eksemplāru), 1816 Jauno Derību  (340 eksemplāru).

Lit.: Nietz [E. A.] Anzeige. Mitausches Intelligenz-Blatt, Nr.52, 1812. 

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.