Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Meiers Gotlībs Daniels (#1853 – 1902) – grāmatu iespiedējs.

Dzimis skolotāja G. H. Meiera ģimenē Liepājā. M. tēvs Liepājā ienācis no Lībekas.

Spiestuve Liepājā Pasta ielā 8 pastāvējusi no 1824. 19. gs. 2. pusē tā piederējusi M. un izveidojusies par lielāko grāmatrūpniecības uzņēmumu Kurzemē. 1852 spiestuvē bijušas divas spiedes un litogrāfija, drukāti  iespieddarbi 8 valodās.  1888 nodarbināti 28 vīrieši un 32 sievietes, 1904 – 55 vīrieši un 53 sievietes. M. nodarbojies arī ar poligrāfijas strādnieku arodapmācību (burtliča prasmes M. spiestuvē apguvis arī vēlākais sabiedriskais darbinieks M. Valters).

Latviešu grāmatu iespiešanā lielākais ieguldījums bijis spiestuves dibinātājam G. D. Meieram. M. iespiedis dažādu nozaru grāmatas latviešu un vācu val. Darbības sākumā laidis klajā  autoru apmaksātus sacerējumus, vēlākajos gados apkalpojis K. Ukstiņa apgādu. Bibliogrāfijā reģistrēti 56  M. tipogrāfijas iespiedumi latviešu val. Vecākais no tiem K. Valdemāra “300 stāsti..”(1853).

Pēc M. nāves uzņēmumu mantojis viņa dēls Hugo M. Kopš 1907 tipogrāfijas darbā liels ieguldījums bijis viņa palīgam Kārlim Zēbekam. Pēc Hugo M. nāves 1914 atļauju turpināt tipogrāfijas darbu saņēmusi viņa atraitne Nadežda M.  Saskaņā ar Hugo M. testamentu 1914 par uzņēmuma atbildīgo vadītāju apstiprināts K. Zēbeks. Mantiniekiem pārņemot spiestuvi, latviešu grāmatu skaits  strauji sarucis.

Lit.: Liepājā. Latviešu Avīzes, Nr.41, 1873.

Av.: Valters, M. Atmiņas un sapņi. 1. [Stokholmā], 1969. Rokraksts LNB RX110, 5, 7, 1. lp.;  LVVA 412.f., 4.1apr., 1180. l., 57. lp., 1181 .l., 561., 562.. 563., 568. lp., 1182. l., 27., 32., 35. lp.; Kurzemes adrešu grām. 1892/3., 1900., 1912. g.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.