Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hincs (Hinz) Jakobs Frīdrihs (1734? Neidenburgā – 1787 10. (21.) febr.) - vācu tautības grāmatu tirgotājs un apgādātājs. Brīvmūrnieks.

Studējis Kēnigsbergas universitātē l752, pēc tam mājskolotājs. Draudzējies ar turienes grāmatu tirgotāju un apgādātāju J. J. Kanteru, filozofu J. G. Hāmani.  1762-1764 Rīgas Domskolas kolaborators. Brīvmūrnieks.

Jelgavā 1763 kopīgi ar J.J. Kantera turienes filiāles vadītāju J.F. Hartknohu ^ nopircis šo filiāli. 1769 pievienojies A. V. Šteidelam^ , kas atpircis J. F. Hartknoha^ Jelgavas sortimenttigotavu. Latviešu izdevumos kopuzņēmuma nosaukums “Kurzemes grāmatu bode”. 1771 H. no Šteidela nošķīries, saglabājis draudzību ar Hartknoha ģimeni.

Apgādātāja darbībā H. bija amatieris apgaismes ideju ietekmē. Vācu izdevumu autori - viņa Kēnigsbergas draugi (atsevišķi darbi  no antīkās literatūras, dabzinātnēs, teoloģijā, filozofijā, politikā, pedagoģijā). Latviešu valodā apgādājis G. F. Stendera darbu pirmizdevumus -  “Augstas gudrības grāmatu” (1774, 1776), “Jaunas ziņģes” (1774), “Svētas gudrības grāmatiņu” (1774),  “Tās kristīgas mācības grāmatu” (1776). Veikals, šķiet, bija arī Aizputē. J. F. Stefenhāgena^  apsūdzēts neatļautā Kurzemes  vācu dziesmugrāmatas pārdrukāšanā un prāvu zaudējis, H. bankrotēja. Tirdzniecību izbeidzis 1784, pēc tam darbojies par mājskolotāju, par advokātu Aizputē, Pērnavas pilsētas sekretāru. Jelgavas uzņēmuma telpās H. uzturēja brīvmūrnieku bibliotēku ar 16000 sējumiem, glabāja gleznas, skulptūras u.c. mākslas priekšmetus.

 Lit.: Ischreyt H. Jakob Friedrich Hinz, ein vergessener Buchhändler und Verleger in Mitau.  Nordost – Archiv,  H 22/23, 1972.

Ilustr.: G. F. Stenders. “Augstas gudrības grāmatas” 2. izd. Titlp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.