Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hūns (Huhn) Kristiāns (1716 14. janv. (j. st.) Lielzalvē – 1784 13. dec. (j. st.) Jelgavā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izdošanas organizētājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. Mājmācība. Kopš 1735 studējis Kēnigsbergas universitātē teoloģiju. Pēc tam mājskolotājs. 1751–1759 mācītājs Vircavā. Kopš 1760 Jelgavas vācu draudzes  mācītājs un Kurzemes un Zemgales superintendents.

18. gs. 40. gados viens no G. Manceļa sprediķu grāmatas redaktoriem, l745 lasījis šī jaunizdevuma “Jauna latviešu sprediģu grāmata..” korektūru. Superintendenta amata gados turpinājis priekšgājēja J. Bankava darbību latviešu grāmatniecībā. Ar prenumerācijas palīdzību organizējis Kurzemes latviešu luterāņu rokasgrāmatas izlaidi (“Kurzemes jauna un pilnīga dziesmu grāmata..” (1766)). Ar viņa  redakcionālajiem labojumiem tā negrozīta atkārtoti iznāca līdz pat 18. gs. 90. gadu vidum. H. sekojis latviešu  reliģiskajai grāmatniecībai, par ko liecina viņa priekšvārdi nozīmīgākajos izdevumos: G. Manceļa  “Jaunā latviešu sprediģu grāmatā..” (1770), F. G. Līdkes  “Svēta vakarēdiena grāmatā..” un K. K. Šturma celsmes grāmatā “Kristīga cilvēka laika kavēšana iekš tām svētām gavēņa dienām” (abas 1780).

Il. : Grav. portr. G. Manceļa grām.  “Jauna latviešu sprediģu grāmata..” (1770)

S. Šiško

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.