Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jakobsons  Krišjānis (Jāņa d., # 1913) – grāmatu tirgotājs.

Dobeles apriņķa Mežmuižas pagasta zemnieks, dzīvojis Rīgā, Grobiņas ielā 4, dz. 31.

1913  febr. lūdz atļauju atvērt grāmatu veikalu Rīgā Kuģu ielā 11.

Av.: LVVA 3. f., 8. l., 271.–273. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.