Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jurjāns Augusts (1875 5. okt. (v.st.?) Ērgļu pag. Rikšēnos, Cēsu apr. - 1942 5. febr.) – grāmatu un periodisko izdevumu iespiedējs un izdevējs, grāmatu tirgotājs.

     Dzimis amatnieka ģimenē. Mācījies Ērgļu draudzes skolā.  20.gs. sākumā strādā Levina firmā Pēterburgā (veikalā, spiestuvē par pārzini).1904 kopā ar Johannu Rozentālu  atver grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Rīgā Avotu 29. 1913 nopērk K.Ķešāna tipogrāfiju Rīgā Suvorova 23. Pirmā pasaules kara laikā kopā ar Kārli Miški atver tipogrāfiju Maskavā (Pokrovka 42). 1923 J. kopā ar A.un D.Goltiem nopērk A.Šnakenburga spiestuvi Mārstaļu ielā 5, 1926.g. izveidotā a/s "Golts un Jurjāns" pastāv līdz 1932.g. Pēc tās bankrota grāmatrūpniecības kooperatīva "Gaisma" spiestuves tehniskais vadītājs.

     1906-1908 izdevis virkni tiesu instanču vajātu un drīz aizliegtu laikrakstu (t.sk. "Pēterburgas Atbalsis"1906 marts-aug., "Patiesība" 1906 okt.-1907 janv., "Jaunas Domas" 1907 sept.-1908 janv.). Par atsevišķām publikācijām "Pēterburgas Atbalsīs" kā nominālais šī izdevuma redaktors pavadījis 2 gadus Krestu cietumā. 1907-1908 izdevis vairākas grāmatas: J.Asars "Spīdzināšanas Baltijā" un "Kā Baltijas muižniecība tikuse pie savām privilēģijām", Ļ. Tolstoja "Nevaru ilgāki klusēt". 1912-1913 izdevis satīrisko kalendāru "Piektais ritenis". Līdz 1. pasaules karam iespiedis > 50 grāmatu.

Lit.: Golts & Jurjans, grāmatrūpniecības akciju sabiedrība. Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. Rīga, 1928, 655.-657.lpp. (655.lpp. foto); А.Б.В. Светлые и черные годы типографии Гольтъ и Юрьянъ. Сегодня Вечером., Nr.266 (1932, 24 ноября), с.3; LVVA, 12.f., 1.apr., 26.l., 540.lp.; 36.l., 395.lp.

V. Zanders

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.