Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jūrdžs (arī Jurdžys, Jurdžs ) Andrivs ( 1845 30.nov. (12. dec.) Ludzas apr. Zaļmuižas pag. Kārklinieku c. – 1925 22 apr. turpat) - dzejnieks, latgaliešu rokraksta grāmatniecības darbinieks, personiskās bibliotēkas īpašnieks, grāmatu iesējējs.

     Dzimis zemnieka  ģimenē, autodidakts. Redzamākais latgaliešu rokraksta grāmatniecības darbinieks. Kopš l5 gadu vecuma no zemnieka darba brīvajā laikā pievērsies tekstu pārrakstīšanai (par samaksu arī citām personām), veidojot laicīga un reliģiska satura grāmatas. J. pārrakstījis latgaliešu pirmsaizlieguma izdevumus, Latvijas pārnovadu grāmatas un periodiskus izdevumus, nedaudz tulkojis no poļu, krievu valodām, pierakstījis folkloru. Pārrakstītos tekstus J. mēdza radoši pārveidot, šī iemesla dēļ J. oriģināldarbi precīzi nav nosakāmi. Vecākā saglabājusies grāmata datēta ar l875. Liela daļa J. rokraksta gāja bojā 1925 ugunsgrēkā Rēzeknē Latgales Centrālajā bibliotēkā - muzejā. Pēc dažādiem avotiem noskaidroti 34 J. rokraksta grāmatu sējumi : - 8 jaukta satura grāmatas, 5 prozas grāmatas, 3 kalendāri, l sakāmvārdu un parunu krājumi,  2 grāmatas ar  ziniska un praktiska satura tekstiem, l2 reliģiska satura grāmatas, 3 nenoskaidrota satura grāmatas (tagad 5 J. rokraksta grāmatas un vairāki fragmenti glabājas LNB, l - LAB, l- privātā krājumā)  J. pats iesējis savas personiskās grāmatas  un rokrakstus, atsevišķos gadījumos - arī citām personām par atlīdzību. Mākslinieciska vērtība ir J. darinātajiem ādas iesējumiem ar iespiestu ornamentu. Laikā no 19. gs. 60.gadiem līdz 20.gs. 20.-30. gadiem J. ģimenē tika izveidota unikāla Latgaliešu zemnieku mājas  bibliotēka (vairāk par 200 grāmatu un periodisku izdevumu ; tagad glabājas LNB). Īpašu vērtību bibliotēkai piešķir lasīšanas atzīmes un dažāda satura piezīmes grāmatu eksemplāros. Pēc J. nāves par grāmatu krājumu rūpējās viņa  mazdēls Aleksandrs Jūrdžs.

Mūža beigās J. zaudēja redzi. Apbedīts Desetnīku kapsētā. J. mazdēls latgaliešu valodas un kultūras pētnieks, literāts J.Cibuļskis.  

Lit.: Andryvs Jūrdžs (1845-1925)/ Red. Vl. Lōcis. Minhenē, 1984 ; Apīnis A., Klekere I., Limane L. Rakstītājs no Nautrēniem : Andriva Jūrdža dzīve un veikums. R., 1989 Il. : Portrets.

L.Limane.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.