Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kaktiņš  Jānis (1827 23. janv. (4. febr.)  Mazsalacas Jaunkaktiņā – 1901 28. martā (9. apr.) Burtnieku drsk.) - pedagogs, literāts, grāmatu  izplatītājs.

Dzimis nomas saimnieka ģimenē. Mācījies Burtnieku draudzes skolā, 1843-1846 Vidzemes skolotāju seminārā. Skolotājs 1847-1849 Košķeles pagastskolā., 1849-1856 Lugažu pagastskolā, 1856-1862 Rīgas Mārtiņa skolā (vienlaikus Mārtiņa baznīcas ērģelnieks), 1862-1901 Burtnieku draudzes skolā.  Kopā ar J. Caunīti izstrādājis krājumu “100 dziesmas un ziņģes” (1859), piedalījies J. Cimzes “Dziesmu rotas” izstrādāšanā (izdota l872 un vēlāk), rakstījis laikrakstos. 1872 Burtniekos nodibinājis dziedāšanas biedrību “Beverīna”.

1842 un vēlāk kā atkalpārdevējs piedalījies tēva  K. Kaktiņa^ grāmatu izplatīšanas pasākumā.

Av.: LKV; LVVA. 4060. f., l.apr., 330. l., 2.d., 345. lp.; 331. l., 22., 24 .lp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.