Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kaktiņš Kristaps (1801 Mazsalacas Jaunkaktiņā – 1867 7. (19.) okt. Pēterupes draudzes skolā)zemnieks,  literāts, grāmatu izdevējs un izplatītājs.

Mazsalacas Jaunkaktiņa nomas saimnieks, kopš 1826  pagasttiesas priekšsēdis, luterāņu literatūras darbinieks, atturības propagandētājs, sarakstījis rokraksta grāmatas, viens no pirmajiem latviešiem, kas finansējis grāmatu izdošanu, grāmatu izplatītājs. Apbedīts Mazsalacas kapsētā.

Par saviem līdzekļiem apgādājis paša sacerējumus “Ar šiem pamācīšanas vārdiem..” (1835), sprediķu krājumu “Svētas patiesības liecinieks”(1843-1844) u. c. Viņa vēstījumi par sadursmēm ar muižniecību un administrāciju “Vientiesīgs stāsts”(1843 vai 1844) un “Grāmata, ko brālis brāļam rakstīja” (1846) kļuva par rokraksta grāmatām. Ap 1838 pretalkoholisma propagandas nolūkos izplatīja A. Dēbnera brošūru “Ziņas par sātības biedrībām” (400 eks). 1840. gados izveidojis vērienīgu grāmatu atkalpārdošanas pasākumu - no Rīgas J. K. D. Millera apgāda saņemtos reliģiskās lasāmvielas izdevumus devis tālākizplatīšanai vairāk nekā 80 atkalpārdevējiem Vidzemē, Rīgā,  Kurzemē, Tērbatā.

Lit.: Apīnis A. “Tas latvietis Kristaps Kaktiņš Vidzemē”. No: Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās.  [R.,2000];  Melnalksnis A. Mazsalaca. -R., b. g. 22 lpp.;  M[elnalksnis] A. Noziegums un sods.No:  Imantas laika grāmata 1932. gadam. Valmiera; Cēsis, [1931].

Av.:  LVVA 235 f., 4.  apr., l932.  l.

           4060 f. 1. apr.,  330. l. 1. d.1. sēj.

Il: portrets LNB R XA 164  Nr. 334.

A.Apīnis.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.