Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kalniņa Emma (Oto m., #1914) – grāmatu tirgotāja.

Dzelzavas pagasta zemniece, dzīvojusi Rīgā.

1914 dec. izraudzīta par A. Saliņa^ grāmatu veikala Rīgā Marijas ielā 78 pārzini.

Av.: LVVA 3. f., 3. apr., 54. l., 457.–459. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.