Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kalniņš Jānis ( ? – 1758 Rīgā) - Rīgas zvejnieku amata loceklis, personiskas bibliotēkas īpašnieks.

Pēc nāves atstājis 47 sējumus grāmatu latviešu un vācu valodā (t. sk. 14 reliģiska satura), ko izpirka citi Rīgas latvieši.

Lit.: Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājās 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē. No: Bibliotēku zinātnes aspekti.  4(9). R., 1980. Svarāne M. Rīdzinieku garīgo interešu atspoguļojums Rīgas bāriņtiesas materiālos. Latvijas Arhīvi, Nr.1, 1999.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.