Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kapteinis, Jānis Ernests (Eduards?) Kārlis (1845 – 1915 Rīgā) – grāmatu  tirgotājs un izdevējs.

      19. gs. 70. gados atver latviešu grāmatu antikvariātu, veikalu un lasāmbibliotēku Rīgā, L. Kalēju ielā 4, vēlāk  (no 1880) L. Ķēniņu ielā 10. Krājuma izveidei viņš nopērk daļu no K. Stālberga veikala latviešu grāmatām un A. Leitāna atstātās grāmatas.  Kapteiņa grāmatnīcā bija sava laika bagātākais latviešu grāmatu krājums ar seniem un  reti pieejamiem eksemplāriem, kā arī vērtīga literatūra vācu val.  K. ņēma komisijas tirdzniecībā vērtīgus jaunizdevumus - Ausekļa “Kopotos rakstus” (1888), N. Puriņa “Kokles’(1883),  P. Siliņa “Pedagoģisks padomnieks” (1879) u.c.  Veikala telpas bija arī sabiedriska vieta, kur pulcējās latviešu inteliģence, lai apspriestu garīgās kultūras problēmas.

     K. grāmatnīcā darbību šai nozarē uzsāka J. Brigaders un K. krustdēls Miķelis Rozenbergs, kurš vēlāk (1883) atvēra savu grāmatu antikvariātu Teātra ielā 1. 

     K. izdevis sava veikala un bibliotēkas katalogu “Rādītājs par Kapteiņa lasāmu grāmatu krātuvi” 1877) ar 6 turpinājumiem (līdz 1882. g.) par ik gada laikā iznākušajiem jaunizdevumiem.  K. apgādā izdotas dažas grāmatas - V. J. Kraševska “Podnieks Jermola” (1886) un “1001 nakts pasakas” (1877) paša tulkojumā. 

       20. gs. sākumā sakarā ar īpašnieka slimību uzņēmums panīka un tika pārdots E. Gešelim.

Lit.:    Misiņš J. Izlase. R.,1962, 148.-150.lpp.;  /Nekrologs/. Dzimtenes Vēstnesis, Nr.154, 1915.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.