Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kesters (Köster) Johans Heinrihs (? – 1760 Jelgavā) – vācu tautības grāmatu iespiedējs.

1727 kļuvis par Kurzemes hercoga iespiedēju Jelgavā, apprecot iespiedēja G. Radecka^ atraitni. No hercoga kases saņēmis regulāru atalgojumu un īpašu samaksu par atsevišķiem iespiedumiem. K. laikā samazinājās spiestuves izlaides spēja, netika iegādāti jauni burtstabiņu komplekti. Vācu valodā iespiedis galvenokārt Kurzemes kalendāru, lielāka apjoma darbus apgādātāji pasūtināja Kēnigsbergā. Jelgavas spiestuve atradās pie Driksas upes.

Latviešu valodā pabeidzis Kurzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatas iespiešanu (1727), iespiedis V. H. Līvena “Katolišku mācibu, lūgšanu un dziesmu grāmatu”(1733, 1755), dažus patentus, ceļu noteikumus (1755), pirmo latviešu kalendāru (līdz 1761. gada gājumam, pirmais zināmais – 1758. gadam).

 Lit. : Apīnis A., Šiško S. Jelgavas izdevēji Stefenhāgeni latviešu grāmatniecībā. Bibliotēku zinātnes aspekti.  2(7). R.,1979.

Il. : Līvens V. H. Katolišku mācibu, lūgšanu un dziesmu grāmata. - Jelgava, 1733. Titlp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.