Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Klots Gustavs Reinholds (1780 18. (29.) okt. Višnij-Voločokā Novgorodas gub. Krievijā – 1855 18. okt. (30.) Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, cenzors

Dzimis majora ģimenē. Mācījies Rīgas Licejā. 1802-1805 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1805-1834 mācītājs Nītaurē. 1830-1834 Vidzemes Evaņģēliski luteriskās konsistorijas asesors, 1834-1855 ģenerālsuperintendents un viceprezidents. 1823-1824 piedalās Latviešu Literārās biedrības dibināšanā, 1824-1838 prezidents, 1851 goda biedrs. 1834 piedalās Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības dibināšanā, 1837-1838 prezidents. 1853 Igauņu Zinātniskās biedrības godabiedrs. Rakstījis vācbaltiešu presē par dažādiem jautājumiem.

1837-1855 Konsistorijas uzdevumā cenzējis Rīgā izdotus reliģiskus izdevumus (arī Vidzemes autoru darbus, kas iespiesti Jelgavā), t.sk. no teoloģiskā viedokļa 44 latviešu grāmatas.

Av.: SLV

L.L., A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.