Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Konrādijs (Conradi) Hermanis  Frīdrihs (1797  3. (15.) okt. Striķu muižā – 1874 10. (22.) jūl.) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, cenzors.

Dzimis trūcīgā ģimenē. 1817-1821 studējis teoloģiju Jēnā. 1821-1823 mājskolotājs Ēdolē un Lielvircavā. 1824 Mežotnes bīskapa adjunkts, 1830 Mežotnes bīskaps. 1846-1859 Kurzemes Evaņģēliski luteriskās konsistorijas asesors, 1856 padomnieks. 1859 Bauskas diacēzes prāvests. 1860 apbalvots ar zelta krustu, 1865 - 3. šķiras Annas ordeni. Latviešu valodā sarakstījis grāmatu „No Kānaānas jeb Jūduzemes (Kānaānas lantkātes izstāstīšana)” (1858, latviešu literārās biedrības apbalvota).

1848-1858 kā Konsistorijas loceklis cenzējis  no teoloģiskā viedokļa  6 latviešu grāmatas, galvenokārt Jelgavas izdevumus.

Av.: SLV

A. Apīnis, L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.