Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lakstiņa  Paulīne (Pētera m., # 1913,  1919) – grāmatu tirgotājs.

Valkas  apriņķa Cirgaļu pagasta zemniece, dzīvojusi Valkas  apriņķa Strenčos.

1913 martā lūdz atļauju uzsākt grāmatu un rakstāmlietu tirdzniecību. 1919 martā atvērusi grāmatu veikalu Strenčos.

Av.: LVVA 3. f., 8. l.,  540.–542. lp., LL kartot.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.