Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Landsbergs Juris (1863 8. apr. Skrundas pag. Stalmaņos – 1912 2. maijā Jelgavā.)  – sabiedrisks darbinieks, grāmatu apgādātājs, spiestuves, sietuves un veikala īpašnieks.

Mācijies Valtaiķu skolā, no 1880  māceklis E. Zīslaka^  spiestuvē, vēlāk grāmatvedis. Apguvis grāmatvedību, grāmatu apgādāšanu, veikala darbību. Noorganizējis grāmatvežu kursus. Darbojies dažādās biedrībās: Jelgavas Krāj-Aizdevu kases direktors, Jelgavas Latviešu biedrības biedrs, Jelgavas Palīdzības biedrības un dziedāšanas biedrības “Lira” priekšnieks, Grāmatrūpniecības Ekonomiskās sabiedrības direktors. Apdedīts Jelgavā Baložu kapos.

1895 iegādādājās J. Draviņa-Dravnieka^ spiestuvi. Sākumā tajā bija 5 darbinieki, 1912 – 45.  L. pievērsa lielu uzmanību savu iespiedumu glītumam, centās samazināt iespiedumu cenas. Pavisam iespiedis ap 200  dažādu apgādu grāmatas. Nozīmīgākie iespiedumi: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājuma 11. un 12. sēj. (1897–1898), Rīgas Latviešu biedrības Konversācijas vārdnīca (1.–3., 1906–1911), A. Brigaderes “Vecā Karlīne” (1897),  dzejas antoloģija “Dzīve un dzeja”(1900). 

L. apgādā nākušas klājā vairākas grāmatas : S. Kneipa  “Mana ūdens dziedniecība” (1899), Apsīšu Jēkaba “Vienu gadu Aumaļos” (1904), E. Zīslaka^ apgāda aizsāktais  “Latviešu kalendārs” (1896.–1913., 1895–1912)  u. c.   1897 L. atvēra  grāmatu veikalu, 1905 sietuvi. 1912 L. uzņēmums pārgāja Grāmatrūpniecības Ekonomiskās sabiedrības īpašumā.

Lit. : Labrence L. Jelgavas grāmata.  R., 1977 ; ......  Evaņģeliuma Gaisma. Nr.9, 1905. ; ..... Latviešu kalendārs 1913. gadam. Jelgavā, 1912.

 Il. : [J. Landsberga ģīmetne] . No:  Latviešu kalendārs 1913. gadam. Jelgavā, 1912. - 81. lpp

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.