Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Launics (Launitz) Johans Magnuss (1740 24. jūn. (j. st.), Dundagas Laukmuižā – 1809 10. (22.) nov. Rucavas mācītāja muižā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs un izplatītājs.

Dzimis  pusmuižas īpašnieka ģimenē. Mācījies 1762-1766 Dancigas ģimnāzijā, līdz l768 studējis teoloģiju Getingenes universitātē. Pēc tam mājskolotājs, 1771-1809 mācītājs Grobiņā, kopš 1802 Grobiņas diecēzes prāvests. Veicinājis skolu darbību. Par saviem un saziedotiem līdzekļiem apgādājis savu grāmatu “Goda piemiņa” (1802) par Grobiņas novadu un baznīcas ērģelēm. 1806 izplatījis Neredzīgā Indriķa “Dziesmas” (10 eksemplārus)

Av.: Probst in Grobin 10.

  A.Apīnis.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.