Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Leika Vincents (Ap 1816 Gaigalavas pag. Strūžānos – 1918 Viļakā) - latgaliešu iespiešanas aizlieguma laika iesējējs, grāmatu izplatītājs, rokraksta grāmatu rakstītājs.

Kalpotājs pie garīdzniekiem, uzturēja un apkopa arī baznīcu grāmatu krājumus un tirgojās ar reliģiskās atribūtīkas priekšmetiem (krustiņi, svētbildes u.c.). Autodidakts. Daudz ceļojis ārpus Latvijas, dalījies ceļojumu iespaidos ar apkārtējiem iedzīvotājiem. Pārrakstījis un tulkojis katoļu garīgās dziesmas un citus tekstus. Pēc tautā stāstītā, Leika izgatavojis sešas rokraksta grāmatas.  20. gs. 30. gados bijis zināms tikai viens rokraksts 20 lapu apjomā, tas atradies pie Viļakas pagasta Kristacelma māju saimnieka Barkāna. Iesējis katoļu garīga satura grāmatas. Savas no poļu un latīņu valodas tulkotās lūgsnas un garīgās dziesmas ar notīm izplatījis rokraksta grāmatu veidā. Pārdevis iespieddarbus pie baznīcas un tirgos. Mūža pēdējā posmā dzīvojis Viļakas baznīcas mājā. Apbedīts Viļakā Mateusa kapos.

Lit.: Cybuļskis J. Vincents Leika . Latgolas Škola. Nr.3, 1938. ; Latkovskis D. Vincents Leika. No : Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē.  Rēzekne 1999, 19.-21.lpp.

A.Apīnis.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.