Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lencs (Lenz) Kristians (Christian David,  1720 26. dec. (j. st.) Keslinā (Pomerānijā) –  1798 14. (25.) aug. Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, luterāņu grāmatu izdošanas organizētājs.

Dzimis amatnieka ģimenē. 1737-1740 studējis teoloģiju Halles universitātē. 1740 mājskolotājs Nēķinā. 1742-1749 mācītājs Dzērbenē, l749-1758 Cesvainē, 1757-1758 Cēsu apr. 2. daļas prāvests. l759-1779 Cēsu Jāņa baznīcas virsmācītājs, 1779-1798 Vidzemes ģenerālsuperintendents. Sarakstījis un 1764-1767 publicējis “Sprediķu grāmatu”.

1772-1777 J. Langes vārdnīcas korektors.  1784 rediģējis Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatu latviešu valodā un organizējis tās izdošanu.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.