Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lītke (Liedtke) Kristiāns (1733 Vēlavā (Vācijā) – 1766 Jelgavā) – vācu tautības iespiedējs un apgādātājs.

Studējis Kēnigsbergas universitātē. Strādājis Viļņā klostera tipogrāfijā par faktoru. l761 ataicināts uz Jelgavu par Kurzemes un Zemgales iespiedēju, apstiprināts amatā ar atalgojumu 65 dālderi, 6 asis malkas gadā un brīvu dzīvokli. 1762 par hercoga 250 dālderu aizdevumu no J.H. Kestera^ mantiniekiem atpircis spiestuves iekārtu, citur iegādājies burtu materiālu un inventāru. 1762 hercoga privilēģija iespiest un pārdot latviešu un vācu mācībgrāmatas (ābeces, katehismus) un kalendārus, 1764 (kopā ar Kēnigsbergas grāmatu tirgotāju J. J. Kanteru) – izdot latviešu un vācu dziesmugrāmatu.

L. iespiedis literatūru vācu valodā (grāmatas, pirmo Jelgavas avīzi “Mitauische Nachrichten”), realizējis arī 15 iespiedumus latviešu valodā, sākot ar kalendāru, kura izdošanas tiesības jau 1761 par 50 dālderiem bija atpircis no iepriekšējā apgādātāja. Kalendāram bija apmēram 200 pircēju. Apjomīgākais izd. “Kurzemes jauna un pilnīga dziesmugrāmata..”ar lūgsnām, katehismu un perikopēm (1766). Pārējie iespiedumi bija pasūtinājuma darbi. 1765-1766 iespiestas vairākas grāmatas Kurzemes un Zemgales katoļiem, par ko acīmredzot rūpējās baznīcas iestādes. G. F. Stendera “Jaunas pasakas in stāsti” (1766) iznāca  kā grāmatu tirgotāja J. G. Rihtera^ izdevums.

1766–1769 spiestuves darbu vadīja L. atraitneAnna Marija Lītke. Šai laikā spiestuves stāvoklis bija smags gan lielo parādu, gan sliktā personāla dēļ. Ar  A. M. L. vārdu iznāca pāris kalendāra gadagājumu un tika aizsākta jauna dziesmugrāmata. 1769 A. M. L. apprecējās ar J. F. Stefenhāgenu^, kas turpināja uzņēmuma darbību.  

Lit. : Steffenhagen und sein Haus.  Mitau, 1912. Apīnis A., Šiško S. Jelgavas izdevēji Stefenhāgeni latviešu grāmatniecībā. No:  Bibliotēku zinātnes aspekti. 2(7). Rīga,1979; Labrence L. Jelgavas grāmata. R.,1984.

Il.: Portr. A. M.Lītke. // Steffenhagen und sein Haus. - Mitau, 1912. -  (Starp 6. un 7. lpp.)

S.Šiško

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.