Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Štekels Rūdolfs ( # 1892 – 1901, miris 1901) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs, burtu lietuves, tipogrāfijas un litogrāfijas īpašnieks.

Francijas pavalstnieks. 1892  atvēris burtu lietuvi, drukātavu un litogrāfiju Rīgā Basteja bulv. 8. 1893 uzņēmums pārcelts uz M. Ķēniņu ielu 11, tur atvērts arī grāmatu un nošu veikals. 1894. g. aprakstīšanas aktā uzrādīts sekojošs uzņēmuma inventārs: 1 tipogrāfijas spiede, 1 bostonspiede, 1 litogrāfijas spiede, 1 vulkanizētājspiede, 1 stereotipijas spiede, 1 galanders, 17 litogrāfijas akmeņu, 5 plāksnes, 21 puds burtu, 6 reāli, 6 burtliču dēļi, 2 „Prägerpresse”. Strādājis 1 māceklis. 1896 mainīta uzņēmuma atrašanās vieta uz Kungu ielu 14, Š. tipolitogrāfiju un burtu lietuvi Romanovu  ielā 54 tika atļauts uzturēt Vācijas pavalstniekam Rihardam Nēbelzikam.  1897 saņemta atļauja kam tipolitogrāfiju uzturēt L. Pils ielā 9, 1898 pārcelt uz Audēju ielu11, 1900 uz Kalēju ielu 38.  

Pēc Š.  nāves 1901 tipolitogrāfiju L. Kalēju ielā 38 atļauts turēt atraitnei Marijai Štekelei, 1902 viņa saņēmusi atļauju pārcelt tipolitogrāfiju uz L. Aldaru ielu 6  un  atļauju turpmāk turēt M. Štekelei piederējušo uzņēmumu ar nosaukumu „Standart”, kā arī pārcelt to uz Aleksandra ielu 57. Iekārtot tur gāzes dzinēju   saņēmis sīkpilsonis Aleksandrs Lemvalds.  Avotos spiestuve minēta līdz 1904.g.

Š. iespiedis 4 grāmatas latviešu  val.– J. Pelēka un A. Ores nošu izdevumi (1904 un nedatēti).

     Av.: LVVA 12.f., 1.apr., 8.l., 48., 92., 154.–156.lp.; 12.l., 22.,23., 52., 90.lp.; 15.l., 3., 14., 70., 82.lp.; 17.l., 139.lp.; 18.l., 13., 228.lp.; 21.l., 295.lp.; 22.l., 22., 285., 288., 310. lp.; 23.l., 198., 358. lp. Rīgas adrešu grām. 1891–1897. [Sludinājums]. Dienas Lapa, Nr. 243, 1892); Nr. 201, 1893.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.