Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Mekons Frīdrihs (1833? –  1901 6. (19.) jūn. Rīgā)  - literāts, grāmatu tirgotājs, izdevis dažas grāmatas.

Skolotājs Kaucmindē, Jumpravmuižā, Bulduros un Bārbelē. 1875 atvēris grāmatu veikalu “Skolas grāmatu bode” Rīgā Kungu ielā 20, vēlāk K. Berga namā Teātra bulvārī 6. Slimības dēļ veikalu slēdz, mūža beigu posmā dzīvo Zasulaukā. M. izdevējdarbība nav ievērojuma - apgādājis vai pieņēmis komisijā izplatīšanai dažas gr. (Luters M. “Kristīga cilvēka brīvība”(R.,1883) paša tulkojumā; Krastiņš J. “Krievu valodas gramatika”( R.,l877)).  

Pirmās publikācijas 1865 “Latviešu Avīzēs” , sarakstījis un tulkojis  ap 20 grāmatas - pārsvarā triviālijas, humoristiski sacerējumi,  dažādu nozaru padomu grāmatas, kas saņēmušas jau laikabiedru kritisku vērtējumu.

Lit.: Misiņš J. Izlase.  R., l962; [Nekrologs] . Baltijas  Vēstnesis, Nr.128, 1901.; [Nekrologs] Vārds, Nr.7, l901.    

L. Limane.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.