Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Merķelis (Merkel) Garlībs (Garlieb Helwig, 1769 21. okt. (1. nov.) Lēdurgā –  1850 27. apr. (9. maijā) Depkina muižā pie Rīgas) – vācu tautības literāts, grāmatniecības organizētājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. Mācījies 1776–1786 (ar pārtraukumiem) Rīgas Domskolā. Studējis 1796–1797 Leipcigas un Jēnas un-tē medicīnu. 1801 Frankfurtes (pie Oderas) un-tē ieguvis filozofiju, doktora grāds. 1786 un 1792 Rīgā ierēdnis, 1788–1796 Vidzemē mājskolotājs. 1796–1806 un 1816–1817 Vācijā publicists, literatūras kritiķis. Nozīmīgākais darbs – ”Die Letten” (1796). Kopš 1817 Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības biedrs, kopš 1841 – Latviešu literārās biedrības goda biedrs. Apbedīts Rīgā Katlakalna kapos.

Savos laikrakstos “Ostseeprovinzenblatt” un “Provinzialblatt für Kur-, Liv-, und Ehstland” (1827–1838) recenzējis latviešu grāmatas, regulāri ziņojis par grāmatu komanditu darbību laukos.

Kopā ar Tērabatas profesoru E. Sartoriusu 1829 ierosinājis vākt līdzekļus un dibināt biedrību  latviešu apgādei ar grāmatām. 1829 organizējis ziedojumu vākšanu J. F. Lundberga sagatavotajam H. Čokes stāsta “Ciems, kur zeltu taisa” tulkojumam un ierosinājis to izdot paralēli latviešu un vācu valodā, lai veicinātu vācu valodas apguvi. Savu latviešu tulkojumu vācu valodā attulkoja pats Lundbergs. Sākotnēji M. šo izdevumu  iecerējis kā Latviešu literārās biedrības pasākumu, tomēr biedrības nosacījumi neapmierināja M.  un tulkotāju. Lundbergs savukārt izsludināja prenumerāciju daļai tirāžas. Stāsts iznāca 1830 V. F. Hekera^ spiestuvē. Vienlaikus izdeva arī variantu bez vāciskā teksta; abu variantu kopējais metioens ap 2000 eksemplāru. No pārdotajiem eksemplāriem iegūto pārpalikumu M. nodeva iecerētās biedrības fondam.

Il. : G. Merķeļa portr., “ Ciema..” titlp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.