Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Mieleška (Mieleška, arī  Mieleszko) Simforijons (Simforijonas Juozapas, 1804 1. jūn. (j. st.?)

Knabikos (Lietuvā) – 1868 9. (21.) aug. turpat) -  lietuviešu tautības katoļu dominikāņu ordeņa mūks, priesteris, reliģisku grāmatu tulkotājs un autors, grāmatu apgādātājs un izplatītājs, lielas personiskas bibliotēkaskas īpašnieks.

Klosteros studējis filozofiju (1823-1824) un teoloģiju (1828-1830). 1830-1831 darbojies Aglonā un apkārtnē par misionāru un skolotāju, 1832-1857 sprediķotājs latviešiem Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā.

Sacerējis reliģisku apceri “Izkaisītas domas” (1845) un “Sprediķus” (1849,1866). No poļu un latīņu valodām latviski tulkojis Tomasa Kempenieša “Četras grāmatas no pakaļstaigāšanas Kristum” (1836), apceres “Kristīgi pienākumi”, “Kristīgs ceļa gājējs”, “Piespiests grēcinieks uz atgriešanos”(visas 1840), ”Stundas pār Dieva mātes jumpravas  Marias bezvainīgu ieņemšanu”(1840), “Rožu kroni” (1843, 1858, 1861, un vēlāk). Rakstījis avīzē “Tas Latviešu Ļaužu Draugs” (1833, 1834). Bijis T. Kosovska grāmatas “Mōcības uz žadnas nedeļas”(1852) korektors. Lietuviešu valodā  tulkojis A. Dēbnera atturības propagandas brošūru “Knigele apej žinias draugistes nuosituriejimo” (1846). Lielas personiskas bibliotēkas īpašnieks.

 Savus “Sprediķus” apgādājis par paša un prenumerācijas līdzekļiem; šķiet, pats apgādājis un izplatījis arī savus tulkojumus.

Lit. : Kolbuševskis S.F. Darbs latviešu garīgajā kultūrā. No: Dzimtenes kalendārs 1982. gadam. [Västerås,1981].

A.Apīnis?

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.