Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Mīlihs (Mylich) Gotfrīds Georgs (1735 28. apr. (j. st.) Dancigā – l8l5 1. (13.) sept. Jelgavā - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, mūziķis, grāmatu izplatītājs.

Dzimis pedagoga ģimenē. Kopš 1739 Kurzemē. Mācījies Rīgas bāriņu skolā, 1744-1746 Rīgas Domskolā, 1747-1754 Jelgavas pilsētas skolā. 1755-1757 studējis jurisprudenci Kēnigsbergas universitātē. Pēc tam mājskolotājs Kurzemē.1764-1766 studējis teoloģiju Greifsvaldē. 1767-1775 vācu draudzes mācītājs Bauskā. 1775-1815 mācītājs Neretā un Ildzumuižā. Kopš 1803 prāvests un  Vidzemes Vispārderīgās un ekonomiskās biedrības godabiedrs. Latviešu valodā sarakstījis  “Jaunu skolas grāmatu” (1803), sastādījis jaunās dziesmugrāmatas melodiju krājumu “Choral-Buch” (1810), izstrādājis jaunu Jaunās derības tulkojumu (1813).

1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu” (66 eksemplārus).   

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.