Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Miške Kārlis (1874 12. (24) nov. Rīgā – 1943 19. febr. turpat.)  - burtlicis, spiestuvju darba vadītājs, spiestuves īpašnieks.

Dzimis dārza strādnieka ģimenē. Mācījies Jāņa baznīcas skolā, 1888 beidzis Rīgas pilsētas trīsklasīgo pamatskolu.

1890 burtliča māceklis B. Dīriķa spiestuvē, paralēli mācās  vācu amatnieku biedrības skolā. 1895 laikrakstu “Baltijas Vēstnesis” un “Balss” burtlicis. 1896 iesaukts karadienestā. 1906-1907 korektors  spiestuvē “Gūtenbergs”. l907-1908 sekretārs arodbiedrībā. 1908 tehniskais vadītājs A. Šnakenburga spiestuvē.M. darbības laikā ievērojami pieaudzis  Šnakenburga spiestuves darba apjoms. l913 spiestuves apgrozījums 10 reizes pārsniedzis 1907 līmeni, iegādātas 4 jaunas ātrspiedes, pārliets novecojušais burtu materiāls, no 8 līdz 30 palielināts burtliču skaits. 1914 M. iegādājās no Fr. Burkeviča^ spiestuvi “H. Kempelis un Ko”, kuras ienākumu galvenais avots bija cinkogrāfija. 1915 pēc Rīgas ģenerālgubernatora pavēles  ar spiestuves iekārtām evakuējās uz Krieviju - sākumā uz Tveru, vēlāk uz Maskavu, kur kopā ar A. Jurjānu^ atsāk spiestuves darbību  Pokrovkas ielā 42. Spiestuve izpildīja valdības pasūtījumus, iespieda sabiedrības “Valters un Rapa” un K. J. Zihmaņa ^ izdevumus. Pēc A. Jurjāna aiziešanas no spiestuves M. kādu laiku strādāja viens, 1918 pārdeva spiestuves iekārtas Maskavas patērētāju savienībai, kur pats darbojās par spiestuves iekārtotāju. 1920 Latvijā, burtlicis Valstspapīru spiestuvē,  1921 a/s " Valters un Rapa” nopirktās apvienotās J. F. Stefenhāgena^ un E. Plātesa^ spiestuves vadītājs.

Lit. : Peņģerots V. Kārlis Miške. Latvijas Grāmatrūpniecības Apskats,  Nr.19- 1930.; [K. Miškes

Nekrologs]. Latvju Grāmatnieks, Nr.1, 1943.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.