Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Treijs E. Gustavs (Trey, #1860. – 1890. gados) – grāmatu iesējējs, pārdevējs, izdevējs un iespiedējs.

  19.gs. 60. gados ieradies Valmierā no Vācijas. Darbību uzsācis kā grāmatu iesējējs, nedaudz vēlāk sietuvi papildinājis ar grāmatu veikalu. Uzņēmums atradies paša namā  Rīgas ielā 1.  Vecākā ziņa par veikalu attiecas uz 1875, kad parādās sludinājums ar piedāvājumu šeit pasūtīt laikrakstu „Mājas Viesis”. Dažas grāmatas arī apgādājis (V. Sams un R. Tarziers „Rotaļas mājai un skolai 1890) Treija pircēji bija konservatīvas ievirzes  pārsvarā no vācu virsslāņa - muižnieki, garīdznieki, amatnieki, ierēdņi, skolotāji. Miris 1890. gados.

     1894 viņa  dēls Heinrihs Treijs saņēmis atļauju turēt tēva veikalu. 1898 H. Treijs atvēris  spiestuvi, izdevis un iespiedis  pastkartes ar Valmieras un apkārtnes skatiem, kā arī grāmatas un sīkiespieddarbus pēc Valmieras un tās apkārtnes iestāžu un privātpersonu pasūtījuma. Iespiedis arī vācu un krievu valodā. Pie Treija kā burtlicis, vēlāk cinkogrāfijas iespiedējs strādājis Ignats Maļuškins, kurš arī pats izdevis pastkartes.

     H. Treijs izdevis Fr. Krastiņa skatu lugas „Aiz durvīm” 1911 un „Visjaukākais vakars” 1912, V.D. Baloža apcerējumu „Valmiera” 1911 un vēl dažas grāmatas.  Izdevis un iespiedis nedēļas laikrakstu „Valmieras Ziņojumu Lapa”  (1898-1915).

     Pavisam līdz 1917. gadam, kad vāciskās tautības dēļ nav saņēmis atļauju turpināt darbu, iespiedis vairāk kā 50 grāmatas latviešu valodā . Viņa uzņēmumu turpināja  J. Dūnis. Treijs dzīvojis savā namā Valmierā līdz 20.gs. 30. gadiem. Par viņa dzīves beigu posmu trūkst ziņu.

Lit.: Zīriņa I. Grāmatu izdevniecības un spiestuves Valmierā. No: Ko, tēvzeme, varu tev dot.  Valmiera, 1999, 144.-151.lpp.

Av.: Slud.: Mājas Viesis, nr. 1, 1875; Rota, nr. 13, 1885; Dienas Lapa, nr. 207, 1894; Balss, nr.5, 1898. Vidzemes adrešu grāmata 1909.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.