Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Monkjevičs (Monkiewicz) Voldemārs (#1879–1924) – vācu?  tautības burtlicis.

Dzimis Rīgā. Mācījies V. F. Hekera^ spiestuvē. Strādājis E. Zīslaka^ spiestuvē Jelgavā, R. Rīca^ (?) un  J. K. D. Millera^ spiestuvē Rīgā. Bijis korektors (1909–1912 ierēdnis?)

Iespējams, piedalījies latviešu grāmatu ražošanā.

Av.: Friedrichs, S. 142. Rig. Adreßbücher 1901–1924.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.