Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Muiželis Albrehts (1747 Rīgā – 1821 turpat) - koktirgotājs Rīgā, personiskas bibliotēkas īpašnieks.

No M. bibliotēkas 1816 izūtrupēti 109 sējumi, galvenokārt laicīga satura un vācu valodā, t. sk. 4 vēsturisku un biogrāfisku apcerējumu sērijas.

Lit.: Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājās 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē. No:  Bibliotēku zinātnes aspekti. 4(9), 1980.

A.Apīnis.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.