Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Neimanis Ludis (1863 12. (24.) nov. Kalnciema pag.  Inkās – 1926 19. janv. Jelgavā) – izdevējs un grāmattirgotājs.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Kalnciema pagastskolā un Aleksandra skolā  Jelgavā. Strādājis par kasieri pie Lapu kroga šķērša. 1891 sāka  apgādāt Ā. Alunāna lugas un “Zobgala kalendāru”. 1894 atvēra grāmatu veikalu Jelgavā Katoļu ielā 3. No 1911  N. grāmatu veikals atradās Jelgavas  Latviešu biedrības namā Katoļu ielā 11. N. grāmatu veikals bija viens no bagātākajiem Jelgavā. 1911 izdotajā “Neimaņa grāmatu tirgotavas un apgādniecības katalogā” minēti J. Akuratera, Aspazijas, A. Austriņa, R. Blaumaņa, A. Birkerta, V. Plūdoņa, Raiņa, K. Skalbes u. c. latviešu  rakstnieku darbi. Pirmais pasaules karš nodarīja N. veikalam lielus zaudējumus. Pēc kara N. apgādātāja darbu atsāka, izdeva skolas grāmatas, vācu un franču valodas mācību grāmatas. Pēc N. nāves  veikalu vadīja  viņa māsa O. Neimane. N. apbedīts Kalnciema kapos.

N. bija augstas inteliģences un kultūras  cilvēks, pulcēja ap sevi Zemgales novada literātus Ā. Alunānu , Plūdoni, Aspaziju,  brāļus Birkertus, T. Zeifertu. N. saistīja draudzība ar  J. Duburu, A. Saulieti, Doku Ati, J. Misiņu, E. Pīpiņu-Vizuli, J. Ozolu, A. Gulbi u.c. literatūras  un grāmatniecības  darbiniekiem.Viens no pirmajiem grāmatizdevējiem, kas apgādāja noteiktu autoru grāmatas. N. apgādā iznākušas 60 grāmatas, galvenokārt daiļliteratūra. Nozīmīgākie izdevumi: Plūdoņa  “Pirmie akordi” (1895), “Atraitnes dēls” (1912), “Latvju  literatūras vēsture”(1-2, 1908-1909), Plūdoņa sastādītās antoloģijas  “Dzīve un dzeja” (1900) un “Skolas dzeja” (1905), Aspazijas “Sarkanās puķes” (1897), Ā. Alunāna “Jura Alunāna dzīve”(1910), R. Blaumaņa “Kopoti raksti”(1-7, 1911-1914), A. Niedras “Kopoti raksti”(1-5, 1911-1914), almanahs “Jaunības literatūra” (1901-1907) A. Ķēniņa sakopojumā un “Rīta skaņas” (1903-1904) Līgotņu Jēkaba sakārtojumā. F. Hūnhena bērnu ludziņai “Meža pasaciņa” (1908)  pievienotas notis, kas ir E. Dārziņa kompozīcija. Starp N. populārzinātniskajiem un zinātniskajiem izdevumiem minami A. Vintera “Dzīve un ļaudis Sibīrijā” (1896) , R. Bērziņa “Aiz šaurās dzimtenes robežām” (1899), P. Birkerta “Pedagoģiskā psiholoģija” (1923), P. un M. Birkertu “Latvju tautas anekdotes” (1925).

1903 Rīgas Latviešu grāmatizdevēju un tirgotāju biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs. Jelgavas Latviešu biedrības un  Latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedrs.

Lit. : Plūdons V. Pie drauga zārka. Zemgales Balss, Nr. 25,  1926.  ; Īve P. Neimaņa grāmatnīcas pussimts gadu. Latvju Grāmatnieks, Nr.1/2, 1944;  Labrence L. Jelgavas grāmata.  R.,1984.

Il. : L.Neimaņa portr. LAB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas grāmatizdevēju fotogrāfiju albumā.

Avoti : Birkerts P. Hronika. (P.Birkerta f. LAB Rokrakstu un reto gr. nod.); L. Neimaņa f.  LAB Rokrakstu un reto gr. nod.

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.